Anmäl frånvaro

Sjukfrånvaro

Du som är vårdnadshavare anmäler till skolan när barnet är frånvarande. Du ska också tala om varför ditt barn är frånvarande från skolan. 

Du kan göra på fyra olika sätt, alltid före kl. 8:00 den dag frånvaron gäller:

  • Med en app för mobilen (Vi ber Windows Phone användare att enbart använda sms funktionen då Appen Anmäl frånvaro tyvärr inte fungerar efter att Windows Phone uppgraderats till Windows 10 mobile.)  
  • I Stockholm Skolwebb
  • Med sms till 073-0121740 
  • Ring till skolans expedition på tfn: 08-508 249 60

På Stockholms stads webbplats finns vägledning hur du laddar ner appen och börjar använda den och hur du använder sms.

När du ringer talar du om så tydligt som möjligt ditt barns namn och i vilken klass ditt barn går.
 

Om en elev inte kommer till skolan kontaktas du snarast möjligt.

Ledighet

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn eller den som rektor delegerat till beslutar om ledighet. Beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar får inte delegeras. (7 kap. 18 § skollagen)

Blankett finns på skolan eller hämtas här på hemsidan. Lämnas in till mentor/klasslärare senast två veckor före önskad ledighet.

Ogiltig frånvaro skrivs in i elevens terminsbetyg.

Dela:
Kategorier: