Blogg

Alla våra klasser har en blogg. I årskurs 3, 4, 5 och 6 har klasserna valt att ha en gemensam blogg. Två fritidshemsavdelningar har valt att ha egna bloggar, medan de andra två fritidshemsavdelningarna använder samma blogg som lärarna. På bloggarna kan vårdnadshavarna se vad eleverna arbetar med under skoltid, vilka läxor de har, m.m. 
Bloggarna är låsta så att endast vårdnadshavare till elever, och  personal på skolan har tillgång till bloggen.

Klass FA's blogg

Klass FB's blogg

Klass FC's blogg

Klass 1A's blogg

Klass 1B's blogg

Klass 1C's blogg

Klass 2A's blogg (även fritidshemsavdelning Puh)

Klass 2B's blogg (även fritidshemsavdelning Puh)

Klass 2C's blogg (även fritidshemsavdelning Puh)

Årskurs 3's blogg (även fritidshemsavdelning  Tiger)

Årskurs 4's blogg

Årskurs 5's blogg

Årskurs 6's blogg

Uggla's blogg (Fritidshemsavdelning åk1)

Ior's blogg (Fritidshemsavdelning  FK)

 

Dela: