Skolbibliotek

Antal: 2

  • Blogg

    Alla våra klasser har en blogg. I årskurs 3, 4, 5 och 6 har klasserna valt att ha en gemensam blogg.

    Kategorier:
  • Biblioteket

    Biblioteket på Söderholmsskolan vill bidra till våra elevers lärande och utveckling. Under sina år på skolan ska våra elever regelbundet möta ett biblioteket som samarbetar med lärare kring informationskompetens, källkritik och lässtimulans.

    Kategorier: