Resursteamet

Elever kan behöva vuxenstöd för att bygga upp nya kamratrelationer eller när de ska reparera relationer, ha någon att prata med, stöd med skolarbetet, lära sig svenska från grunden, hitta en bra bok eller kanske plåster när de har ramlat.

Resursteamet finns till för eleven, vårdnadshavaren  och för personalen. Vi kan arbeta med hela klassen eller med grupper eller enskilda elever, handleda lärare och arbetslag, ge information och råd till föräldrar, utreda läs- och skriv-, matematik-, arbetsminnes-, inlärningssvårigheter mm. Vi arbetar förebyggande mot alla former av kränkningar.

 

Vill du veta mer om vårt arbete, kontakta:
Specialpedagog Lena Johansson
Speciallärare Catrine Malm
MA/NO stöd åk 4-6 Jenny Lindgren
Kurator Ing-Marie Sundahl
Bibliotekarie Åsa Monfors Sjöstrand.
Skolsköterska Christina Månson.
Resurspedagoger John Israelsson
Lärare i svenska som andraspråk Maria Englund-Olsson
Elevassistener Borry Sambou
 

 

Dela: