Skolråd

Vi har ett föräldraråd och ett skolråd på skolan.
Skolrådet - ett arbetsutskott, så kallat skolråd, med valda ledamöter från föräldrarådet, skolans personal samt elevråd träffas tillsammans med skolledningen två gånger per termin för att förbereda föräldrarådets sammankomster. Här ges även möjlighet att diskutera vissa frågor mer i detalj. Vi uppmanar föräldrar att kontakta någon av föräldrarådsrepresentanterna i skolrådet för att ta upp eventuella frågor.

Dela: