Skolvalet 2017

Dags att välja förskoleklass

Har du barn som fyller sex år under 2017? De kan då börja i förskoleklass vid höstterminens start. Mellan den 15 januari och 15 februari 2017 kan du som vårdnadshavare välja skola. Inför skolvalperioden skickas en broschyr med information om valet från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Vårdnadshavare till elever som ska byta skola nästa läsår ska också ansöka under skolvalsperioden. Du kan läsa mer om skolvalet och om hur du jämför mellan skolor på http://www.stockholm.se/Sokaskola

 

Informationsträff för föräldrar till barn i blivande förskoleklass i Söderholmsskolans matsal onsdagen den 18 januari kl 18:00 - 19:00.

Öppet hus för föräldrar med barn i blivande förskoleklass på avdelning Ior onsdag den 18 januari kl 15:00 - 18:00

Varmt välkomna!

Kontaktperson: Cecilia Skoog, Rektor, 08-508 249 64

 

Dela: