Söderholmsskolans skolgårdsregler

  • På rasten är vi utomhus. Man är där de vuxna kan se en.
  • Man får leka bakom Tiger vid sandlådan. 4-6 får leka på berget. Det ska finnas rastvärdar bakom Tiger och gymnastiksalen.
  • På skolgården spelar vi bara fotboll mellan de gula paviljongerna samt vid matsalen på kortsidan.
  • Årskurs 4-6 får gå ner till fotbollsplanen om en rastvärd har möjlighet att följa med.
  • Vi åker endast nerför rutschbanan en i taget.
  • Vill man använda leksaker, fotbollar, hopprep m.m. använder man det som finns på skolan. Man tar inte med sig något hemifrån.
  • Vi har hjälm på oss när vi åker pulka. Snöbollskastning tillåts inte i någon form. Däremot får man göra snöskulpturer och snölyktor.
  • Klättrar gör vi endast på klätterställningar.
  • Vi ber en rastvärd eller vuxen om hjälp när vi inte kan lösa våra konflikter. Rastvärdar och andra vuxna som är ute bär reflexväst.

 

Dela: