Anmäl frånvaro

Sjukfrånvaro

Du som är vårdnadshavare anmäler till skolan när barnet är frånvarande. Du ska också tala om varför ditt barn är frånvarande från skolan.

Tänk på att anmäla frånvaro senast kl. 8:00 den dag frånvaron gäller och du kan anmäla frånvaro på följande sätt

Anmäla via app

Med appen Anmäl frånvaro Stockholm kan du snabbt och enkelt använda din mobiltelefon för att anmäla ditt barns frånvaro. Tänk på att du måste registrera ditt mobiltelefonnummer på Mina sidor (Länk till Mina sidor).

Appen finns till iOS (Länk till App Store) och Android (Länk till Google Play)

Om du vill läsa mer om appen eller behöver hjälp hur du laddar ner den så klicka på länken till Stockholms stads webbplats (Öppnas i nytt fönster).

Anmäla via telefon

Du kan ringa till till skolans expedition på telefonnummer: 08-508 249 60
När du ringer säger du så tydligt som möjligt ditt barns namn och i vilken klass ditt barn går.

Om en elev inte kommer till skolan kontaktas du snarast möjligt.

Ledighet

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn eller den som rektor delegerat till beslutar om ledighet. Beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar får inte delegeras. (7 kap. 18 § skollagen)

Blankett finns på skolan eller hämtas här: http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Forskoleklass/Terminer-och-lov/Ansok-om-ledighet/.
Lämnas in till mentor/klasslärare senast två veckor före önskad ledighet.

Ogiltig frånvaro skrivs in i elevens terminsbetyg.

Dela: