Anmäl frånvaro

Sjukfrånvaro

Du som är vårdnadshavare anmäler till skolan när barnet är frånvarande. Du ska också tala om varför ditt barn är frånvarande från skolan.

Du kan göra på fyra olika sätt, alltid före kl. 8:00 den dag frånvaron gäller:

  • Med en app för mobilen. Under hösten 2017 kan man endast anmäla heldagsfrånvaro i appen. Tyvärr har vi haft en del problem även med att anmäla frånvaro för en hel dag, för några användare fungerar den men tyvärr inte för alla.
  • I Stockholm Skolwebb där du loggar in med e-legitimation.
  • Med sms till 073-0121740 
  • Ring till skolans expedition på tfn: 08-508 249 60

På Stockholms stads webbplats finns vägledning hur du laddar ner appen och börjar använda den samt hur du använder sms-funktionen.

Om du ringer säger du så tydligt som möjligt ditt barns namn och i vilken klass ditt barn går.
 

Om en elev inte kommer till skolan kontaktas du snarast möjligt.

Ledighet

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn eller den som rektor delegerat till beslutar om ledighet. Beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar får inte delegeras. (7 kap. 18 § skollagen)

Blankett finns på skolan eller hämtas här på hemsidan. Lämnas in till mentor/klasslärare senast två veckor före önskad ledighet.

Ogiltig frånvaro skrivs in i elevens terminsbetyg.

Dela:
Kategorier: