Antimobbingteamet

Vår vision

Söderholmsskolan ska vara en trygg skola där så väl elever som personal känner sig delaktiga och respekterade och ser på mångfald som en tillgång.

Alla har kunskap och förståelse för vad diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling innebär och arbetar förebyggande för att främja likabehandling.

Skolans antimobbningsteam träffas varannan vecka för att se över nuläget på skolan och titta på eventuella utredningar som behöver göra.

Personal, elever och vårdnadshavare kan alltid vända sig till antimobbningsteamets medlemmar:

Toni Azar, skolkurator
Therése Stål, skolsköterska
Lena Johansson, biträdande rektor
Cecilia Skoog, rektor

Dela: