Till innehåll på sidan

Biblioteket

På Söderholmsskolan arbetar vi med språket i fokus och använder vårt bibliotek som en del av den pedagogiska verksamheten.

Skolans bibliotek ligger mitt på skolgården och har ljusa, fina ändamålsenliga lokaler. Här finns ett stort utbud av faktaböcker och skönlitteratur för barn på låg- och mellanstadiet både på svenska och på många av de modersmål som finns representerade på skolan. Här arbetar vår bibliotekspedagog med att stimulera läsning på olika sätt. Alla klasser på lågstadiet har sin egen lektion i biblioteket varje vecka. Det blir mycket högläsning och undervisning om olika genrer, illustratörer och författare. Mellanstadiets klasser kommer regelbundet och får boktips, de får även träna sig på att använda skobibliotekets datasystem för att kunna söka och hitta litteratur. Det blir även en del undervisning i källkritik och hur man effektivt använder olika databaser. Skolan har avtal med inläsningstjänst som ger oss möjlighet att lyssna på inlästa läromedel och även en del skönlitteratur.

Läs mer om den skolbiblioteksplan som finns för Stockholms skolor.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
På Söderholmsskolan arbetar vi med språket i fokus och använder vårt bibliotek som en del av den pedagogiska verksamheten.