Till innehåll på sidan

Blanketter

Här hittar du länkar till de vanligast förekommande blanketterna

Anmälan till modersmålsundervisning

 Anmälan till modersmålsundervisning (44 kB - PDF)

Ansökan om skolskjuts

Denna blankett gäller även för SL-kort (skolkort) och lämnas till rektor

 Ansökan om skolskjuts (550 kB - PDF)

Byte av skola

 Byte av skola (36 kB, pdf)

Skola – ansökan om ledighet för elev i grundskolan

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Blankett för ansökan om ledighet finns att hämta på skolans expedition / hemsida. Rektor, eller den som rektor delegerat till, beslutar om ledighet. För ledighet längre än tio dagar får beslutet inte delegeras. (7 kap. 18 § skollagen).

 Ansökan om ledighet för elev i grundskolan (pdf, 519 kB)

Specialkost

Stockholms stad har beslutat att specialkost endast serveras de elever som har lämnat in ett intyg från legitimerad läkare/psykolog till skolan.

 Blankett och anvisningar om specialkost vid allergi

Dela:
Kategorier: