Blogg

Alla våra årskurser använder bloggar där vårdnadshavarna kan se vad eleverna arbetar med under skoltid, vilka läxor de har, vad som händer i fritidsverksamheten m.m. I förskoleklasserna har varje klass en egen blogg.
Bloggarna är låsta så att endast vårdnadshavare till elever, och  personal på skolan har tillgång till bloggen.

Klass FA's blogg

Klass FB's blogg

Klass FC's blogg

Årskurs 1's blogg

Årskurs 2's blogg

Årskurs 3's blogg

Årskurs 4's blogg

Årskurs 5's blogg

Årskurs 6's blogg

Dela: