Blogg

Alla våra årskurser använder bloggar där vårdnadshavarna kan se vad eleverna arbetar med under skoltid, vilka läxor de har, vad som händer i fritidsverksamheten med mera.

Varje årskurs (1-6) har var sin blogg förutom förskoleklasserna som har en blogg per klass. Bloggarna är låsta så att endast vårdnadshavare till elever, och personal på skolan har tillgång till bloggen.

Klass FA blogg

Klass FB blogg

Klass FC blogg

Årskurs 1 blogg

Årskurs 2 blogg

Årskurs 3 blogg

Årskurs 4 blogg

Årskurs 5 blogg

Årskurs 6 blogg

Klubbens blogg

Dela: