Välkommen på Öppet hus och Informationsmöte för föräldrar till barn i blivande förskoleklass!

Onsdag 17 januari 2018 håller vi Öppet hus och Informationsträff för föräldrar med barn som ska börja i Förskoleklass i augusti 2018.
Kl. 16:30 - 17:30 har ni möjlighet att träffa de pedgoger som arbetar i Söderholmsskolans förskoleklasser och på fritidshemsavdelningen Ior, samt se de lokaler där verksamheten är.
Informationsmötet startar kl. 17:30 i skolans matsal där rektor Cecilia Skoog tillsammans med personalen berättar om verksamheten.

Varmt välkomna!

Kontaktperson: Cecilia Skoog, Rektor, 08-508 249 64