Till innehåll på sidan

Elevråd

Elevrådets huvuduppgift är att tillvarata elevernas intressen inom skolan.

Elevrådet är organiserat så att det finns två elevrepresentanter från varje klass. Varje klass väljer ut två representanter som de anser bäst lämpade för uppdraget. Alla klasserna har regelbundet klassråd där olika frågor lyfts fram. Klasserna bestämmer sedan vilka frågor som elevrådsrepresentanten ska ta med till elevrådet. Elevrådet beslutar sedan vilka frågor som ska vidare till rektor/skolledning.

Elevrådsarbetet spelar en viktig roll i det demokratiska arbetet på Söderholmsskolan och ger eleverna möjlighet till inflytande och påverkan både i stort och smått inom skolans olika områden och verksamheter.

 

 

Dela: