Föräldraråd

Vi har ett föräldraråd och ett skolråd på skolan.
Föräldrarådet är ett nätverk för alla intresserade föräldrar till barn i Söderholmsskolan och ger föräldrarna sin lagstadgade rätt att vara delaktig i skolans utveckling. Här ges möjlighet att diskutera och ställa frågor till skolledningen om hur verksamheten övergripande bedrivs. Vi har som ambition att minst två föräldrarepresentanter från varje klass finns representerade i detta råd. Föräldrarådet har som regel fyra sammankomster per läsår. Dels för att kunna förmedla viktig information tillbaka till klassen men även för att ta med viktiga frågor från föräldrar som inte själv kan delta i sammankomsterna. Representanterna har även fullmakt att utse skolrådets ledamöter, vilket görs på varje läsårs första sammankomst med föräldrarådet.

 

Dela: