Till innehåll på sidan

Föräldraråd - Föräldrarådet är vilande under Corona-pandemin

Föräldrarådet är ett nätverk för alla intresserade föräldrar till barn i Söderholmsskolan och ger föräldrarna sin lagstadgade rätt att vara delaktig i skolans utveckling.

Här ges möjlighet att diskutera och ställa frågor till skolledningen om hur verksamheten övergripande bedrivs. Vi har som ambition att minst två föräldrarepresentanter från varje klass finns representerade i detta råd. Föräldrarådet har två sammankomster per läsår. Dels för att kunna förmedla viktig information tillbaka till klassen men även för att ta med viktiga frågor från föräldrar som inte själv kan delta i sammankomsterna.

Dela: