Till innehåll på sidan

Frånvaroanmälan

Skoldagen börjar klockan 08:00 för alla elever på Söderholmsskolan. Det är vårt ansvar som skola att säkerställa att alla elever är här vid första lektionen och det är viktigt att du som vårdnadshavare anmäler eventuell frånvaro innan första lektionen börjar.

Att frånvaroanmäla sitt barn vid till exempel sjukdom är enkelt. Här har vi tagit fram tre sätt du själv kan använda.

Frånvaroanmälan med sms (Frånvaroanmälan via sms kräver att du har ditt mobilnummer registrerat i Skolplattformen)

Anmäl frånvaro (heldag)

Skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) till telefonnummer 0730-12 17 40. Glöm inte bindestrecket.

Anmäl frånvaro (del av dag)

Skicka barnets personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) samt klockslag (TTMM-TTMM), till telefonnummer 0730-12 17 40. Till exempel: 010101-0123 0800-1030 (glöm inte bindestrecken och mellanslaget).

 

Frånvaroanmälan med App (Frånvaroanmälan via App kräver att du har ditt mobilnummer registrerat i Skolplattformen)

Om du har en "Smartphone" kan du ladda ner appen "Anmäl frånvaro Stockholm" och använda den för frånvarorapportering. Appen skapar ett sms med barnets uppgifter förifyllda och skickar till skolan.

 

Frånvaroanmälan via Skolplattformen (Om du loggar in via Skolplattformen krävs Bank-ID)

Logga in på Skolplattformen med ditt bank-ID och välj Frånvaro & närvaro. Välj sedan det barn du vill rapportera frånvaron för.

https://skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare

 

Support

https://grundskola.stockholm/att-ga-i-grundskola/franvaro-och-ledighet/

https://grundskola.stockholm/skolplattformen/

Dela: