Frånvaroanmälan

Du som är elevens vårdnadshavare ska se till att ditt barn går till skolan och är närvarande i undervisningen.

Anmäl frånvaro

Om ditt barn blir sjuk ska du anmäla en giltig frånvaro enligt skolans rutiner:

Tänk på att anmäla frånvaro innan klockan 08:00

Dela: