Till innehåll på sidan

Fritidshem

På vårt fritidshem strävar vi efter att alla elever är delaktiga och kan påverka sin verksamhet. Vi vill skapa ett lustfyllt och meningsfullt lärande utifrån gemenskap och trygghet.

När vi planerar vår verksamhet och aktiviteter utgår vi från Läroplanen, Lgr 11 kapitel 4.

Vi har fyra fritidshemsavdelningar Tiger, Uggla, Puh och Ior med ett gemensamt utgångsläge i vårt pedagogiska arbete. Tiger och Uggla kallas tillsammans för Sjumilaskogen.

Så här arbetar vi för att uppfylla vårt uppdrag

Utifrån Läroplanen, Lgr 11 kapitel 4, arbetar vi bland annat med att uppnå målen för elevernas jämlikhet, ansvarstagande, lek och kreativitet.
Våra pedagoger arbetar med att skapa och upprätthålla goda relationer genom att vara med eleverna, delta i aktiviteter och lyssna till elevernas behov och önskemål, genom bland annat regelbundna fritidsråd på varje avdelning.
 
För att säkerställa att vi arbetar med våra uppsatta mål genomförs en systematisk kvalitetssäkring. Det gör vi genom att skriva en pedagogisk planering för varje aktivitet där mål, syfte, metod och utvärdering är med och som har kontinuerliga uppföljningar enligt årshjulet. Vi för samtal med eleverna om mål och syfte med aktiviteten för att tydliggöra dem för eleverna, likaså vad de tränar på och varför.

Våra prioriterade områden att arbeta inom är; lek, kreativitet, social- och umgängeskompetens, livsstil & hälsa, natur och värdegrund och demokrati. I vår verksamhet har eleverna 2-3 aktiviteter/eftermiddag att välja mellan. Aktiviteterna kring områdena kan vara varierande mellan avdelningarna. Varje vecka har personalen från fritidshemmet gemensam utvecklingstid och ansvariga från varje avdelning ses varje vecka för att bibehålla samarbetet kring våra riktlinjer. Vi arbetar bland annat genom att ha lika uppgifter inom en del av vårt arbete kring social- och umgängeskompetens.

 

Bra att veta:

Öppettider är 6.30-18.00.
Öppning sker i matsalen och stängning på Ior.
Frukost klockan 7.30 serveras i matsalen. 
2 dagar per läsår är fritidshemmen stängda för planering, de ligger vid terminsstart.
1 gång i månaden stänger fritidshemmen klockan 16.00, då personalen har APT.
Era behov av skolbarnomsorg styr vår planering av personalens arbetstider. Skulle behovet av skolbarnomsorg under skolåret ändras kan vi behöva upp till 20 dagar för att tillgodose dessa.
Vi ansvar inte för medhavda leksaker, pengar, värdesaker eller mobiltelefoner. Mobiltelefoner ska lämnas till läraren vid skolans start och återfås vid hemgång
Inför skollov lämnas särskilda anmälningsblanketter ut, tiderna är desamma som angetts i elevkorten vid läsårsstart. Lämnas inte lappen in om loven räknas eleven som ledig.
Uppsägningstid är en månad.

 

Dela:
Kategorier: