Fritidsklubb

Klubben erbjuder Söderholmsskolans elever mellan 10-12 år en öppen fritidsverksamhet för de elever som är anmälda i verksamheten och betalar terminsavgift. 

Öppen fritidsverksamhet

En öppen fritidsverksamhet behöver inte erbjuda samma grad av omvårdnad och tillsyn som fritidshemmen och barngupperna är som regel större. På Klubben så innebär detta att eleverna själva skriver in sig de dagar de deltar i verksamheten samt skriver ut sig när de går därifrån.

Klubbens verksamhet

Klubbens verksamhet leds av resurspedagogerna John Israelsson och Björn Lundgren. De är måna om att alla känner sig välkomna, trygga och accepterade i verksamheten. En förutsättning för att eleverna skall uppleva Klubbens verksamhet som rolig och meningsfull är att den utformas utifrån deras behov, intressen och erfarenheter.

Klubbens verksamheten bygger därför på elevernas aktiva medverkan och på en gruppsamvaro där många uppfattningar och viljor kommer till uttryck. Det finns rikliga tillfällen för eleverna att uppleva att människors olikheter och åsikter respekteras och tas tillvara och att det är nödvändigt att kunna kompromissa.

På klubben kan man pyssla och rita, göra sina läxor, spela bordtennis, fotbollsspel, och biljard, titta på film, spela sällskapsspel, lyssna på musik och dansa. 

Du kan kontakta Klubben på telefonnummer: 076-124 34 63 eller ringa skolexpeditionen på telefonnummer: 08-508 249 60

Klubben är öppen

Skoldagar måndag - torsdag 14:00-16:30, fredagar 14:00-16:00.
Höstlov, Sportlov, Påsklov: 08:00-16:00

Klubben är delvis öppen under jullovet och sommarlovet.

Enligt skollagen (2010) så är Klubbens uppdrag att

  • Utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
  • Komplettera utbildningen i grundskolan genom pedagogisk verksamhet.
  • Erbjuda eleverna i verksamheten möjlighet till utveckling och lärande samt en meningsfull fritid och rekreation.
  • Aktivt motverka alla former av kränkande behandling.
  • Främja de mänskliga rättigheterna.
  • Utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.
  • Sträva efter att göra sambandet mellan ansvar och inflytande tydligt för eleverna.
  • Ge eleverna möjlighet att vara delaktiga när verksamheten följs upp och utvärderas.

Det är 30 dagars uppsägningstid för Klubben.
För att uppsägningen ska gälla så måste särskild uppsägningsblankett lämnas in till skolexpeditionen. Läs mer om hur du gör här: Säg upp fritidsplats.

Dela: