Fritidsklubb

Klubben erbjuder Söderholmsskolans elever mellan 10-12 år en s.k “öppen fritidsverksamhet” för de elever som är anmälda i verksamheten och betalar terminsavgift.  Verksamhetens elever kan mot extra avgifter även äta frukost och/eller mellanmål i skolans matsal innan och efter skoldagen. En öppen fritidsverksamhet behöver inte erbjuda samma grad av omvårdnad och tillsyn som fritidshemmen och barngupperna är som regel större. På Klubben så innebär detta att eleverna själva skriver in sig de dagar de deltar i verksamheten samt skriver ut sig när de går därifrån.

 

Klubbens verksamhet leds av resurspedagog John Israelsson. Han är mån om att alla känner sig välkomna, trygga och accepterade i verksamheten. En förutsättning för att eleverna skall uppleva Klubbens verksamhet som rolig och meningsfull är att den utformas utifrån deras behov, intressen och erfarenheter. Klubbens verksamheten bygger därför på elevernas aktiva medverkan och på en gruppsamvaro där många uppfattningar och viljor kommer till uttryck. Det finns rikliga tillfällen för eleverna att uppleva att människors olikheter och åsikter respekteras och tas tillvara och att det är nödvändigt att kunna kompromissa. På klubben kan man pyssla och rita, göra sina läxor, spela bordtennis, fotbollsspel, och biljard, titta på film, spela sällskapsspel, lyssna på music och dansa. På onsdagar och fredagar annordnas idrottsaktiviteter och turneringar i gymnastiksalen. Vi strävar även efter att utveckla ett gott och givande samarbete med andra aktörer inom ungdomsverksamhet kultur och idrott.

 

Klubben är öppen
Skoldagar: 14:00-16:30
Höstlov, Sportlov, Påsklov: 08:00-16:00

 

Klubben är stängd under jullovet och sommarlovet. Under dessa längre lov så hänvisar vi er till Stockholms Stads kolloverksamhet via följande länk: http://www.stockholm.se/kollo

 

Enligt skollagen (2010) så är Klubbens uppdrag att:
•      Utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
•      Komplettera utbildningen i grundskolan genom pedagogisk verksamhet.
•      Erbjuda eleverna i verksamheten möjlighet till utveckling och lärande samt en 
       meningsfull fritid och rekreation.
•      Aktivt motverka alla former av kränkande behandling.
•      Främja de mänskliga rättigheterna.
•      Utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.
•      Sträva efter att göra sambandet mellan ansvar och inflytande tydligt för eleverna.
•      Ge eleverna möjlighet att vara delaktiga när verksamheten följs upp och utvärderas.

Dela: