Till innehåll på sidan

Fritidsklubb

Klubbens verksamhet månar om att alla ska känna sig välkomna och trygga. En förutsättning för att eleverna ska uppleva Klubbens verksamhet som rolig och meningsfull är att den utformas utifrån deras behov, intressen och erfarenhet.

Öppen fritidsverksamhet

Söderholmsskolan erbjuder fritidsverksamhet på Klubben för elever i årskurs 4-6. Det är vår fritidsverksamhet/eftermiddagsverksamhet för de elever som är anmälda och betalar terminsavgift.  
En öppen fritidsverksamhet behöver inte erbjuda samma grad av omsorg och tillsyn som fritidshemmet i årskurs F-3, utan eleverna bestämmer själva vilka dagar de deltar i verksamheten samt över sina tider. Det är viktigt att eleverna meddelar och skriver på närvarolistan när de kommer till klubben. Den finns för allas säkerhet och tillsyn under eftermiddagen.

 

Klubbens verksamhet, så här arbetar vi

Klubbens verksamhet leds av resurspedagogerna som under skoldagen samverkar med årskurserna 4-6 vilket skapar relationer och tillit mellan elever och pedagoger.
Verksamhetens aktiviteter bygger på fasta aktiviteter som kommit till utifrån elevernas behov, intressen och önskemål. Även den fria leken uppmuntras under uppsyn och delaktighet av pedagoger där det finns möjlighet att bland annat att skapa, rita, göra sina läxor, spela bordtennis & biljard, spela sällskapsspel, lyssna på musik och dansa.

Värdegrundsarbetet har ett starkt inslag då samtalen på Klubben blir spontana och öppna. Då sociala medier är en stor del i elevernas liv arbetas det med hur man uttrycker sig på sociala medier Vad är en bra nätkompis? Klubben har ett eget Instagramkonto för att visa hur ett socialt konto kan användas på ett bra sätt. Det finns även mobilfria dagar på Klubben för att utrymmet för andra spel, rörelseaktiviteter och lekar ska öka.

 

Bra att veta

Öppettider skoldagar: måndag till torsdag 13.30 - 16:30, fredag 13.30 - 16:00. 

En onsdag i månaden stänger klubben 16:00 då personalen har APT.

Det är 30 dagars uppsägningstid.

Telefonnummer till klubben är 08-508 249 69

Dela: