Till innehåll på sidan

Fritidsklubb

Klubbens verksamhet månar om att alla känner sig välkomna och trygga.  En förutsättning för att eleverna skall uppleva Klubbens verksamhet som rolig och meningsfull är att den utformas utifrån deras behov, intressen och erfarenheter.

Öppen fritidsverksamhet

Söderholmsskolan erbjuder fritidsverksamhet på Klubben för elever i mellanstadiet. Det är vår fritidsverksamhet/eftermiddagsverksamhet för de elever som är anmälda och betalar terminsavgift.  
En öppen verksamhet behöver inte erbjuda samma grad av omsorg och tillsyn som fritidshemmet utan eleverna bestämmer själva vilka dagar de deltar i verksamheten eller inte, och över sina tider. Det är viktigt att klubbeneleverna prickar in sig på närvarolistan som finns för allas säkerhet och tillsyn under eftermiddagen.

Klubbens verksamhet, så här arbetar vi

Klubbens verksamhet leds av resurspedagogerna som under skoldagen skolsamverkar i mellanstadiet vilket skapar relationer och tillit mellan elever och pedagoger.
Verksamhetens aktiviteter bygger på elevernas aktiva medverkan och kan bli väldigt situationsstyrt, det finns även fasta aktiviteter som kommit till utifrån elevernas behov, intressen och önskemål.

Värdegrundsarbetet har ett starkt inslag då samtalen på Klubben blir spontana och öppna. Då sociala medier är en stor del i elevernas liv arbetas det med hur en sköter sig på nätet. Vad är en bra nät kompis? Vi har ett eget Instagramkonto för att visa hur ett socialt konto ska användas. Det finns även mobilfria dagar på Klubben för att utrymmet för andra spel och lekar ska öka.
I arbetet har Klubben även en podcast som är liknande ett radioprogram, eleverna samtalar om veckan som varit, vad som kommer att hända med mera.
Det finns hälsogrupper som tillsammans skapar rörelse aktiviteter för de övriga eleverna på Klubben och för eleverna på lågstadiet där samarbete sker med fritidsverksamheten.

Det är den fria leken som uppmuntras under uppsyn och delaktighet av pedagoger och det finns förutsättningar för bland annat att skapa, rita, göra sina läxor, spela bordtennis & biljard, spela sällskapsspel, lyssna på musik och dansa.

Klubben syfte enligt Lgr 11 centrala innehåll, kap 4, undervisningen ska behandla:

Språk och kommunikation:

  • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang
  • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra

Skapande och estetiska uttrycksformer

  • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck
  • Olika material, redskap för att skapa och uttrycka sig

Natur och samhälle

  • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

  • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder
  • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balans mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet

Öppettider

Skoldagar: måndag till torsdag 14:00 - 16:30, fredag 14:00 - 16:00. En onsdag i månaden stänger klubben 16:00.
Alla lov: 08:00 - 16:00 förutom sommarlov då klubben har stängt vecka 27 fram till skolstart.

Det är 30 dagars uppsägningstid för Klubben.
För att uppsägningen ska gälla så måste särskild uppsägningsblankett lämnas in till skolexpeditionen. Läs mer om hur du gör här: Säg upp fritidsplats.

Dela: