Till innehåll på sidan

Fritidshem

Antal: 2

  • Fritidsklubb

    Klubbens verksamhet månar om att alla ska känna sig välkomna och trygga. En förutsättning för att eleverna ska uppleva Klubbens verksamhet som rolig och meningsfull är att den utformas utifrån deras behov, intressen och erfarenhet.

    Kategorier:
  • Julgran av pinnar

    Fritidshem

    På vårt fritidshem strävar vi efter att alla elever är delaktiga och kan påverka sin verksamhet. Vi vill skapa ett lustfyllt och meningsfullt lärande utifrån gemenskap och trygghet.