Nyanlända elever

Antal: 3

 • Blogg

  Alla våra årskurser använder bloggar där vårdnadshavarna kan se vad eleverna arbetar med under skoltid, vilka läxor de har, vad som händer i fritidsverksamheten med mera.

  Kategorier:
 • Resursteamet

  Elever kan behöva vuxenstöd för att bygga upp nya eller reparera tidigare relationer, ha någon att prata med, stöd med skolarbetet, lära sig svenska från grunden, hitta en bra bok eller kanske plåster när de har ramlat.

 • Söka skola

  Har du ett barn som fyller sex år under året, ska du söka till förskoleklass.

  Går ditt barn sista året på sin skola? Eller önskar du byta till en annan skola?

  Kategorier: