Nyanlända elever

Antal: 1

  • Resursteamet

    Elever kan behöva vuxenstöd för att bygga upp nya eller reparera tidigare relationer, ha någon att prata med, stöd med skolarbetet, lära sig svenska från grunden, hitta en bra bok eller kanske plåster när de har ramlat.

    Resursteamet finns till för eleven, vårdnadshavaren och för personalen.