Särskilt stöd

Antal: 1

  • Resursteamet

    Elever kan behöva vuxenstöd för att bygga upp nya kamratrelationer eller när de ska reparera relationer, ha någon att prata med, stöd med skolarbetet, lära sig svenska från grunden, hitta en bra bok eller kanske plåster när de har ramlat.