Skolbibliotek

Antal: 3

 • Blogg

  Alla våra årskurser använder bloggar där vårdnadshavarna kan se vad eleverna arbetar med under skoltid, vilka läxor de har, vad som händer i fritidsverksamheten med mera.

  Kategorier:
 • Resursteamet

  Elever kan behöva vuxenstöd för att bygga upp nya kamratrelationer eller när de ska reparera relationer, ha någon att prata med, stöd med skolarbetet, lära sig svenska från grunden, hitta en bra bok eller kanske plåster när de har

 • Biblioteket

  Biblioteket på Söderholmsskolan vill bidra till våra elevers lärande och utveckling.

  Kategorier: