Skolbibliotek

Antal: 3

 • Sjutton skäl för Barnboken!

  1. Boken hjälper oss att utveckla vårt språk och ordförråd. Den lär oss att uttrycka oss och att förstå vad andra säger och skriver.

  Kategorier:
 • Resursteamet

  Elever kan behöva vuxenstöd för att bygga upp nya eller reparera tidigare relationer, ha någon att prata med, stöd med skolarbetet, lära sig svenska från grunden, hitta en bra bok eller kanske plåster när de har ramlat.

  Resursteamet finns till för eleven, vårdnadshavaren och för personalen.

 • Biblioteket

  Biblioteket på Söderholmsskolan vill bidra till våra elevers lärande och utveckling.

  Kategorier: