Skolbibliotek

Antal: 3

 • Resursteamet

  Elever kan behöva vuxenstöd för att bygga upp nya kamratrelationer eller när de ska reparera relationer, ha någon att prata med, stöd med skolarbetet, lära sig svenska från grunden, hitta en bra bok eller kanske plåster när de har ramlat.

 • Blogg

  Alla våra årskurser använder bloggar där vårdnadshavarna kan se vad eleverna arbetar med under skoltid, vilka läxor de har, vad som händer i fritidsverksamheten m.m. I förskoleklasserna har varje klass en egen blogg.

  Kategorier:
 • Biblioteket

  Biblioteket på Söderholmsskolan vill bidra till våra elevers lärande och utveckling. Under sina år på skolan ska våra elever regelbundet möta ett biblioteket som samarbetar med lärare kring informationskompetens, källkritik och lässtimulans.

  Kategorier: