SÖTT-mässan HT 2016

Under vecka 46 fördjupade sig eleverna på mellanstadiet i olika ämnen med hjälp av digitala verktyg. Förmiddagarna ägnades åt svenska, engelska och matematik och på eftermiddagarna arbetade de med idrott, slöjd, bild och musik. 
Under fredagen presenterade eleverna vad de hade arbetat med på SÖTT-mässan. Elever turades om att visa och förklara vad de hade gjort för besökarna på mässan. 

Dela: