El Sistema

Söderholmsskolans elever erbjuds möjlighet att gå i orksterskola genom ett samarbete med Kulturskolans enhet El Sistema Stockholm!

I orkesterskolan blir barn och unga del av en symfoniorkester och spelar västerländsk konstmusik. Eleverna lär sig att spela ett orkesterinstrument, och på Söderholmsskolan erbjuds brassinstrument.

I förskoleklass får alla elever musikundervisning där de möter orkestern, noter, rytmer och den västerländska konstmusiken. I årskurs ett väljer eleverna om de vill fortsätta gå i orkesterskolan och spela ett instrument. Lektioner ges två-tre gånger i veckan i skolans lokaler.

El Sistema Stockholm samarbetar med bland annat Berwaldhallen, Folkoperan och Kungliga Operan, vilket gör att eleverna får ta del av olika föreställningar och bekanta sig med dessa musikinstitutioner.

Dessutom ges regelbundet konserter i egen regi. Cirka sju till åtta gånger per läsår bjuder orkesterskolan till Musikträff på Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen, med konsert för våra elevers familjer, vänner och allmänheten.

 

Mer information

För att få en inblick i El Sistema Stockholms dagliga verksamhet, följ dem på Instagram och Facebook. Prenumerera gärna på information om Musikträffar här: http://www.stockholm.se/ElSistema_traffinformation

Alla frågor går bra att skicka e-post till elsistema@stockholm.se.

Dela: