Skapande skola

Pantomiteatern - Vänskap och integration

Vi prövar kroppsspråkets betydelse, olika sociala koder och hur vi förhåller oss gentemot varandra. Vi undersöker olika teman på ett konkret sätt, t. ex. samarbete, tillit och kommunikation. I workshopen arbetar vi med olika trygghetsövningar; hur vi möter varandra, olika kroppsspråk och sociala koder, t. ex. i samarbetsövningar och kommunikation genom parövningar.

 

 

 

Dela: