SÖTT- och Slöjdmässa

Nu har det varit dags för årets SÖTT- och Slöjdmässa. I dessa två utställningar visar man upp vad man arbetat med under terminen.

SÖTTmässan är en teknikmässa där de äldre eleverna bjuder in alla elever på skolan för att visa lite olika digitala verktyg som man har arbetat med under terminen. Självklart får man prova på att exempelvis svara på ett Kahoot, programera en robot eller blockprogramera med en dator. Lärarna denna dag är de äldre eleverna på skolan.

Slöjdmässan är en utställning där man visar upp vad man arbetat med i slöjden under terminen. Man har haft lite olika ramar beroende på vilken årskurs man går i men gemensamt är samarbete. Här får man givna ramar och sedan ska man skapa i grupp utifrån detta.

Dela: