Till innehåll på sidan

Om skolan

Söderholmsskolan – en skola med hjärta - är en kommunal grundskola som ligger i Vårberg, vackert belägen ett stenkast från Mälarens strand och med gångavstånd till Vårbergs centrum.

Skolan är trygg och trivsam med cirka 360 elever från förskoleklass till åk 6. På Söderholmsskolan arbetar cirka 60 anställda i olika arbetslag. Personalen i skolans samtliga verksamheter visar på stort engagemang och skicklighet, de ser möjligheter och bidrar till skolans positiva utveckling. Skolans samlade kompetens är mycket hög. Den unika elevsammansättningen bidrar till en hög trivsel hos såväl elever som personal. Skolans elever känner sig trygga, sedda och upplever att de får mycket stöd och hjälp. 

Alla som arbetar i skolan anser att varje elev som går på Söderholmsskolan ska få en utbildning av hög kvalitet som ger eleverna kunskaper för livet, en vilja och möjlighet att välja sin egen framtid. 

 

Årskurs F-3 

I årskurs F-3 har vi tre parallella klasser och elevgrupperna består av cirka 20-25 elever. Vi kompletterar utbildningen i förskoleklassen och grundskolan på ett naturligt sätt genom att lärarna och fritidspersonalen på varje avdelning samverkar i arbetslag som har ett gemensamt ansvar för att eleverna ska uppnå målen i läroplanen. 

Fritidspersonalen deltar även som en extra resurs i klassrummet under vissa delar av skoldagen. Detta skapar goda förutsättningar för att kunna hjälpa eleverna att knyta samman deras erfarenheter, upplevelser och lärande utanför skolan med lärandet i skolan. 

 

Årskurs 4-6 

I årskurs 4-6 har vi två parallella klasser. I varje årskurs arbetar tre heltidsanställda lärare. Dessutom finns två heltidsanställda resurspedagoger som arbetar för att elever ska ha en trivsam och givande tid i skolan. Resurspedagogernas arbetar nära elever, mentorer, föräldrar, kurator och specialpedagoger samt rastverksamhetens personal. 

 

Skolbarnomsorg 

På Söderholmsskolan finns ett fritidshem för elever som går i årskurserna F-3 och en fritidsklubb för elever i årskurs 4-6. 

 

 

 

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Söderholmsskolan – en skola med hjärta - är en kommunal grundskola som ligger i Vårberg, vackert belägen ett stenkast från Mälarens strand och med gångavstånd till Vårbergs centrum.