Till innehåll på sidan

Om skolpsykologen

Skolpsykologen ingår i elevhälsoteamet. Skolpsykologen är legitimerad psykolog och kunnig inom bland annat barns utveckling, psykisk hälsa, socialt samspel, krishantering och grupprocesser.

Ett viktigt område för skolpsykologen är elevers olika förutsättningar för inlärning och behov stöd och anpassningar.

Skolpsykologen jobbar både på individ-, grupp- och organisationsnivå, och kan bland annat erbjuda stödsamtal, vägledning/rådgivning för vårdnadshavare och utredning av enskilda elevers behov. Behandling av psykisk ohälsa ingår inte skolpsykologens uppdrag, men skolpsykologen kan hjälpa till med vart man kan vända sig för att få rätt hjälp.

Skolpsykologen stöttar även skolans övriga personal genom handledning och utbildning.

Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att kontakta skolpsykologen för rådgivning kring ditt barns mående, utveckling eller inlärning.

Dela:
Kategorier: