Till innehåll på sidan

PAX

På Söderholmsskolan arbetar vi med PAX i skolan, ett arbetssätt för att främja trygghet och studiero.

Grundprinciperna i PAX handlar om att skapa tydliga gemensamma förväntningar på varandra i klassrummet och jobba med lekfulla sätt att visa uppskattning när man lever upp till de gemensamma förväntningarna. Det är ett främjande arbetssätt som syftar till att förbättra klassrumssituationen för alla elever, och kompletterar andra insatser för barn i behov av särskilt stöd.

Internationell forskning har visat att PAX fungerar bra för att ge mer lugn och ro i klassrummet, och att PAX också har positiva hälsoeffekter på lång sikt för eleverna.

PAX består av tio verktyg som introduceras stegvis i klassen. Det första steget går ut på att läraren och eleverna tillsammans formulerar en gemensam vision för hur man kan skapa världens bästa klassrum. Utifrån visionen jobbar man kontinuerligt med klassens regler och värdegrund. Målet är ett klassrum med god studiero där alla mår bra tillsammans.

För närvarande arbetar vi med PAX i årskurs 1-4. Arbetet leds av vår skolpsykolog som är utbildad PAX-instruktör.

Läs gärna mer om PAX på https://paxiskolan.se/

Har du frågor om vårt PAX-arbete kan du kontakta ditt barns lärare eller skolpsykologen.

Dela:
Kategorier: