Till innehåll på sidan

Resursteamet

Elever kan behöva vuxenstöd för att bygga upp nya eller reparera tidigare relationer, ha någon att prata med, stöd med skolarbetet, lära sig svenska från grunden, hitta en bra bok eller kanske plåster när de har ramlat.

Resursteamet finns till för eleven, vårdnadshavaren och för personalen. Vi kan arbeta med hela klassen, med grupper eller enskilda elever, handleda lärare och arbetslag, ge information och råd till föräldrar, utreda läs- och skriv-, matematik-, arbetsminnes-, inlärningssvårigheter mm. Vi arbetar förebyggande mot alla former av kränkningar.

Dela: