Resursteamet

Elever kan behöva vuxenstöd för att bygga upp nya kamratrelationer eller när de ska reparera relationer, ha någon att prata med, stöd med skolarbetet, lära sig svenska från grunden, hitta en bra bok eller kanske plåster när de har ramlat.

Resursteamet finns till för eleven, vårdnadshavaren  och för personalen. Vi kan arbeta med hela klassen eller med grupper eller enskilda elever, handleda lärare och arbetslag, ge information och råd till föräldrar, utreda läs- och skriv-, matematik-, arbetsminnes-, inlärningssvårigheter mm. Vi arbetar förebyggande mot alla former av kränkningar.

 

Vill du veta mer om vårt arbete, kontakta:
Samordnande Specialpedagog Lena Johansson
Specialpedagog Linda Dahlin
Speciallärare Catrine Malm
Speciallärare Anna Nyman
Lärare i svenska som andraspråk Maria Englund-Olsson
Lärare i arabiska Sally Aikool
Lärare Eva Bowerstone
Resurspedagog John Israelsson
Resurspedagog Björn Lundgren
Bilblotikarie Agnes Gerner

 

 

Dela: