Resursteamet

Elever kan behöva vuxenstöd för att bygga upp nya eller reparera tidigare relationer, ha någon att prata med, stöd med skolarbetet, lära sig svenska från grunden, hitta en bra bok eller kanske plåster när de har ramlat.

Resursteamet finns till för eleven, vårdnadshavaren och för personalen. Vi kan arbeta med hela klassen, med grupper eller enskilda elever, handleda lärare och arbetslag, ge information och råd till föräldrar, utreda läs- och skriv-, matematik-, arbetsminnes-, inlärningssvårigheter mm. Vi arbetar förebyggande mot alla former av kränkningar.

Vill du veta mer om vårt arbete, kontakta:

Samordnande Specialpedagog Lena Johansson
Specialpedagog Marianne Lindmark
Speciallärare Catrine Malm
Speciallärare Maria Woxblom
Lärare i svenska som andraspråk Zohra Belgacem
Lärare i arabiska Mike Der Sarkissian
Lärare Eva Bowerstone
Resurspedagog John Israelsson
Resurspedagog Björn Lundgren
Resurspedagog Marie Appelgren
Bibliotekarie Elvir Krslak

Dela: