Arbetslag

På vår skola arbetar vi arbetslag:

Förskoleklasser och Ior: Klass FA, FB, FC och fritidshemmet Ior

Åk 1 och Tiger: Klass 1A, 1B, 1C och fritidshemmet Tiger

Åk 2 och Uggla: Klass 2A, 2B, 2C och fritidshemmet Uggla

Åk 3 och Puh: Klass 3A, 3B, 3C och fritidshemmet Puh

Åk 4-6: Klass 4A, 4B, 5A, 6A och 6B

Prest: Lärare i Praktisktestetiska ämnen, bild, idrott, musik och slöjd

 

Antal: 52