Fritidshem

Fritidshemmet Ior - Förskoleklass
Telefon: 08 508 249 76 eller 07612 249 76
Ansv: Alhan Farid Said

Fritidshemmet Tiger - Årskurs 1
Telefon: 08-508 249 74 eller 07612 249 74
Ansv: Najla Al-Razki

Fritidshemmet Uggla - Årskurs 2
Telefon: 08-508 249 71 eller 07612 249 71
Ansv. Linda Makdessi

Fritidshemmet Puh - Årskurs 3
Telefon: 08 508 249 78 eller 07612 249 78
Ansv: Simona Schärli

Antal: 21