Kastrullen

Kastrullen är Söderholmsskolans matsal. Namnet är framröstat av våra elever.

Telefonnummer: 08 508 249 80

Antal: 4