Sjutton skäl för Barnboken!

1. Boken hjälper oss att utveckla vårt språk och ordförråd. Den lär oss att uttrycka oss och att förstå vad andra säger och skriver.

2. Boken utvecklar vårt tänkande. Den ger oss begrepp att tänka med och nya ideér, den vidgar vårt medvetande och vår värld.

3. Boken stimulerar fantasin och övar oss i att skapa inre bilder.

4. Boken ger oss kunskap om andra länder och andra sätt att leva, om natur, teknik, historia och allt mellan himmel och jord, som vi kan vilja veta mer om.

5. Boken utvecklar vårt känsloliv och vår förmåga till empati. Den övar vår förmåga att sätta oss in i andras situation.

6. Boken kan ge kraft och livsinspiration. Den ger oss underhållning och spänning. Den kan få oss att skratta och gråta. Den kan trösta och visa oss nya möjligheter.

7. Boken kan väcka nya frågor som engagerar och ger något att tänka vidare på.

8. Boken lär oss etik. Den får oss att fundera över vad som är rätt eller fel, gott eller ont.

9. Boken kan förklara verkligheten och hjälpa oss att förstå sammanhang.

10.Boken kan visa att det inte alltid finns bara ett svar på en fråga, att det mesta kan ses från olika håll. Den kan visa oss andra vägar än våld som lösning på en konflikt.

11. Boken hjälper oss att förstå oss själva. Det stärker vår självkänsla att upptäcka att det finns andra som tänker som vi själva, att det är tillåtet att reagera och känna som vi gör.

12. Boken hjälper oss att förstå andra. Att läsa böcker, skrivna av författare från en annan tid och en annan kultur, och upptäcka att deras tankar och känslor kan vara likadana som våra, ökar toleransen för andra kulturer och hjälper till att motverka fördomar.

13. Boken ger sällskap när vi är ensamma. Den är lätt att ta med och den kan läsas var som helst. Man kan låna den gratis på bibliotek och den behöver inte anslutas till elnätet.

14. Boken ger oss en del av vårt kulturarv. Den ger gemensamma läsupplevelser och gemensamma referensramar.

15. En bra bok håller för att läsas högt så att både barn och vuxna har glädje av den. Den blir en brygga mellan generationerna.
16. Barnboken öppnar vägar till litteraturen – en oändlig värld som räcker livet ut. Därför är det viktigt att det inte slarvas bort, utan istället visar vad bra litteratur kan ge.

17. Den svenska barnboken är en viktig kulturell exportvara som har högt anseende utomlands. Den ger arbete åt en massa människor, författare, tecknare, bokförlag, tryckerier m.fl. Den ger bokförlagen vinst, som gör att de kan ge ut litteratur som de annars inte skulle ha råd med, vilket hjälper till att ge Sverige ett rikt kulturutbud.

-Ur en liten skrift från Svenska Barnboksakademin.

Dela:
Kategorier: