Skolfakta

Söderholmsskolan - en skola för framtiden - är en kommunal grundskola som ligger i Vårberg, vackert belägen ett stenkast från Mälarens strand och med gångavstånd till Vårbergs centrum.

Skolan är trygg och trivsam med cirka 360 elever från förskoleklass till åk 6. På Söderholmsskolan arbetar cirka 60 anställda i olika arbetslag.

Årskurs F-3

I årskurs F-3 är vi treparallelliga och delar lokaler med fritids. Fritidhemspersonalen ingår i arbetslagen F-3 och bidrar till elevernas utveckling och lärande genom samverkan.

Från förskoleklass upp till åk 3 består elevgrupperna av ca 20-25 elever och det finns två pedagoger i varje klass. I åk F-3 är det en lärare och en fritidspedagog/förskollärare som arbetar tillsammans i varje klass.

Årskurs 4-6

I årskurs 4-6 är vi tvåparallelliga och det finns två heltidsanställda resurspedagoger som arbetar för att elever ska ha en trivsam och givande tid i skolan. Resurspedagogernas arbetar nära elever, mentorer, föräldrar, kurator och specialpedagoger samt rastverksamhetens personal.

I varje klassrum finns interaktiva skrivtavlor och vi satsar på att bygga ut hela skolans IT-miljö som stöd för elevernas lärande. Skolan är utrustad med ett tillagningskök vilket innebär att skolan lagar sin egna mat. Läs mer om köket här: Kastrullen

Skolbarnomsorg

På Söderholmsskolan finns ett fritdshem för elever som går i årskurserna f-3 och en fritidsklubb för elever i årskurs 4-6.

Närområdet

Skolans elever kommer i första hand från närområdet som är mångkulturellt i många avseenden. Här finns en blandning av villor, radhus, bostads- och hyresrätter och ungefär hälften av eleverna har ett annat modersmål än svenska.

Personalen i skolans samtliga verksamheter visar på stort engagemang och skicklighet, de ser möjligheter och bidrar till skolans positiva utveckling. Skolans samlade kompetens är mycket hög. Den unika elevsammansättningen bidrar till en hög trivsel hos såväl elever som personal. Skolans elever känner sig trygga, sedda och upplever att de får mycket stöd och hjälp.

Alla som arbetar i skolan anser att varje elev som går på Söderholmsskolan ska få en utbildning av hög kvalitet som ger eleverna kunskaper för livet, en vilja och möjlighet att välja sin egen framtid.

Dela: