Skolfakta

Söderholmsskolan - en skola för framtiden - är en kommunal grundskola som ligger i Vårberg, vackert belägen ett stenkast från Mälarens strand och med gångavstånd till Vårbergs centrum.
 

Skolan är trygg och trivsam och har ca 360 elever från förskoleklass till åk 6 samt ca 60 personal. Skolan är organiserad i arbetslag FA-C, 1A-C, 2A-C, 3A-C, åk 4-6 samt Praktiskt estetiskt.

Skolbarnsomsorgen har gemensamma lokaler med åk F-3. Fritidhemspersonalen ingår i arbetslagen F-3 och bidrar till elevernas utveckling och lärande genom samverkan. Från förskoleklass upp till åk 3 består elevgrupperna av ca 20-25 elever. Det finns två pedagoger i varje klass. I förskoleklass är det två förskollärare och i åk 1-3 är det en lärare och en fritidspedagog/förskollärare som arbetar tillsammans i varje klass.

 

Inför åk 4 blandas eleverna och det blir två nya elevgrupper. I åk 4 – 6 finns två heltidsanställda elevstödjare/resurspedagoger som arbetar för att elever ska ha en trivsam och givande tid i skolan. Elevstödjarnas ansvarsområden är konflikthantering, akutstöd, stötta elever i behov av stöd i klassrummet i olika övningsämnen, på raster samt vara en del av skolans antimobbningsteam. De arbetar nära elever, mentorer, föräldrar, kurator och specialpedagoger samt rastverksamhetens personal och klubbenverksamheten.

 

I varje klassrum finns interaktiva skrivtavlor och vi satsar på att bygga ut hela skolans IT-miljö som stöd för elevernas lärande. Skolan har en öppen fritidsverksamhet för elever i årskurserna 4-6. Skolan är utrustad med tillagningskök vilket innebär att skolan lagar sin egen mat.
Skolans elever kommer i första hand från närområdet som är mångkulturellt i många avseenden. Här finns en blandning av villor, radhus, bostads- och hyresrätter och ungefär hälften av eleverna har ett annat modersmål än svenska. Personalen i skolans samtliga verksamheter visar på stort engagemang och skicklighet, de ser möjligheter och bidrar till skolans positiva utveckling. Skolans samlade kompetens är mycket hög. Den unika elevsammansättningen bidrar till en hög trivsel hos såväl elever som personal. Skolans elever känner sig trygga, sedda och upplever att de får mycket stöd och hjälp.
Alla som arbetar i skolan anser att varje elev som går på Söderholmsskolan ska få en utbildning av hög kvalitet som ger eleverna kunskaper för livet, en vilja och möjlighet att välja sin egen framtid.

 

Skolresultat Vårterminen 2017

 

Nationella prov

Andel godkända i samtliga delprov årskurs 3
Matematik 90 %
Svenska 81 %

Andel godkända i samtliga delprov årskurs 6
Engelska 82 %
Matematik 60 %
Svenska 74 %

Dela:
Kategorier: