Till innehåll på sidan

Skolkurator

Vad gör en skolkurator?

Skolkuratorn ingår tillsammans med skolsköterska, specialpedagoger, rektor och biträdande rektor i skolans elevhälsoteam som har till uppdrag att se att alla elever på skolan får det stöd och den hjälp de behöver. Skolkurator är skolans expert på det psykosociala området och har ansvar för elevernas psykosociala mående. Det kan handla om hur eleven mår i skolan eller i hemmet.

Skolkurator kan erbjuda:

  • enskilda stödsamtal med elev.
  • stöd till föräldrar.
  • familjesamtal.
  • konsultation och handledning samt stöd till lärare kring elevers psykosociala situation.
  • skolsociala utredningar på uppdrag av rektor.
  • mindre elevgrupper med fokus på aktuella frågor kring exempelvis tonårsperioden.

Skolkurator har sekretess vilket innebär att skolkurator inte får berätta för andra vad som sagts i samtal med elever eller föräldrar.

Ring, mejla eller kom förbi så berättar jag mer – välkomna!

Toni Azar

Dela: