Till innehåll på sidan

Skolkurator

Skolkuratorn ingår tillsammans med skolsköterska, specialpedagoger, rektor och biträdande rektor i skolans elevhälsoteam. Skolkuratorn är skolans expert på det psykosociala området, det kan handla om hur eleven mår i skolan eller i hemmet.

Skolkurator kan erbjuda:

  • enskilda stödsamtal med elev.

  • stöd till föräldrar.

  • familjesamtal.

  • konsultation och handledning samt stöd till lärare kring elevers psykosociala situation.

  • skolsociala utredningar på uppdrag av rektor.

  • mindre elevgrupper med fokus på aktuella frågor kring exempelvis tonårsperioden.

Skolkurator har sekretess vilket innebär att skolkurator inte får berätta för andra vad som sagts i samtal med elever eller föräldrar.

Ring, mejla eller kom förbi så berättar jag mer – välkomna!

Dela: