Till innehåll på sidan

Skolsköterska

Skolhälsovården är elevens företagshälsovård, den är frivillig, kostnadsfri samt tillgänglig för alla elever på skolan.

Skolhälsovården erbjuder hälsoundersökningar, hälsosamtal, vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet samt förebyggande hälsofrämjande arbete. En god hälsa är en av förutsättningarna för elevernas lärande.

Mottagning

Skolsköterskan finns på skolan måndag – fredag, och har öppen mottagning varje dag kl.9:30 - 9:50 samt kl.12:00 - 12:40.
Skolläkaren är här ca åtta tisdagar under terminen.

Jag som arbetar som skolsköterska på Söderholmsskolan  heter Therése Stål.

 

Här nedan kommer länkar till sidor med information:

Länk till information om Huvudlöss

Länk till information om vinterkräksjuka

 

 

Dela: