Skolsköterska

Mitt namn är Therése Stål och jag arbetar som skolsköterska på Söderholmsskolan.
Skolhälsovården är elevens företagshälsovård, den är frivillig, kostnadsfri samt tillgänglig för alla elever på skolan.

Skolhälsovården erbjuder hälsoundersökningar, hälsosamtal, vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet samt förebyggande hälsofrämjande arbete.

En god hälsa är en av förutsättningarna för elevernas lärande.

Jag arbetar måndag – fredag, och har öppen mottagning varje dag kl.9:30 - 9:50 samt kl.12:00 - 12:40.
Skolläkaren är här ca åtta tisdagar under terminen.

 

Therése Stål
therese.stal@stockholm.se 
tfn: 08 508 249 68

 

Här nedan kommer länkar till sidor med information:

www.gardasil.se

Länk till information om Huvudlöss

Länk till information om vinterkräksjuka

 

 

Dela: