Till innehåll på sidan

Skolsköterska

Skolhälsovården är elevens företagshälsovård, den är frivillig, kostnadsfri samt tillgänglig för alla elever på skolan.

Skolhälsovården erbjuder hälsoundersökningar, hälsosamtal, vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet samt förebyggande hälsofrämjande arbete. En god hälsa är en av förutsättningarna för elevernas lärande.

Mottagning

Skolsköterskan finns på skolan måndag – fredag, och har öppen mottagning följande tider:

måndag - onsdag: 09.30 - 09.50 samt kl.12.00 - 12.40

torsdag - fredag: 12.00 - 12.40

Skolläkaren är här ungefär åtta torsdagar under terminen.

Dela: