Skolvalet 2018

Dags att välja förskoleklass

Har du barn som fyller sex år under 2018? De kan då börja i förskoleklass vid höstterminens start. Mellan den 15 januari och 15 februari 2018 kan du som vårdnadshavare välja skola. Inför skolvalperioden skickas en broschyr med information om valet från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Vårdnadshavare till elever som ska byta skola nästa läsår ska också ansöka under skolvalsperioden. Du kan läsa mer om skolvalet och om hur du jämför mellan skolor på http://www.stockholm.se/Sokaskola

Välkommen på Öppet hus och Informationsträff för föräldrar till barn i blivande förskoleklass onsdag 17 januari 2018.

Öppet hus med möjlighet att träffa de pedgoger som arbetar i förskoleklass och fritidshem, samt se de lokaler där verksamheten är erbjuds kl.16:30-17:30.
Informationsmötet startar kl. 17:30 i skolans matsal där rektor Cecilia Skoog tillsammans med personalen berättar om verksamheten.

Varmt välkomna!

Kontaktperson: Cecilia Skoog, Rektor, 08-508 249 64

 

Dela: