Till innehåll på sidan

Söderholmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderholmsskolan ska vara en trygg skola där så väl elever som personal känner sig delaktiga och respekterade och ser på mångfald som en tillgång. Alla ska ha kunskap och förståelse för vad diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling innebär och arbeta förebyggande för att främja likabehandling.

Här kan du ladda ner och läsa Söderholmsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling:

Planen omfattar: Söderholmsskolan årskurs 0-6
Planen gäller från: 2018-12-31 – 2019-12-31

Dela: