Söderholmsskolans skolgårdsregler

På rasten är vi utomhus. Man är där de vuxna kan se en.

Fotboll spelas på konstgräsplanen enligt schema.

Årskurs 4-6 får gå ner till fotbollsplanen om en rastvärd har möjlighet att följa med.

Vi åker endast nerför rutschbanan en i taget.

Vill man använda leksaker, fotbollar, hopprep m.m. använder man det som finns på skolan. Man tar inte med sig något hemifrån. Man lämnar alltid tillbaka det man lånat.

Vi har hjälm på oss när vi åker pulka. Snöbollskastning tillåts inte i någon form. Däremot får man göra snöskulpturer och snölyktor.

Klättrar gör vi endast på klätterställningar.

Vi ber en rastvärd eller vuxen om hjälp när vi inte kan lösa våra konflikter. Rastvärdar och andra vuxna som är ute bär reflexväst.

Dela: