Söka skola

Från den 15 mars kan du som sökt skola i Stockholm stad se ditt barns antagningsbesked i e-tjänsten ”Söka skola – Stockholm”. Det gäller även om du ansökt på blankett.

Söka skola utanför skolsöksperioden (efter den 15 februari)

Du som vill göra ansökan till skola inför nästkommande läsår gör det via blanketten.
Du skickar den direkt till den skolan du är intresserad av, observera att den endast gäller Stockholms stads kommunala skolor. Vill du söka flera skolor skickar du en separat blankett till varje skola.

Blankett för ansökan utanför skolsöksperioden – endast kommunala skolor i Stockholms stad (Länken öppnas i nytt fönster)

Skolan/skolorna du skickat in en ansökan till kan informera dig om när du kan få besked om ditt barn fått en plats eller inte. Skolorna har fasta datum för när besked kan lämnas (datum varierar mellan skolorna) och eleverna antas alltid en enligt stadens beslutade urvalsgrunder.

Har du ett barn som fyller sex år under året, ska du söka till förskoleklass. Går ditt barn sista året på sin skola? Eller önskar du byta till en annan skola?

Mellan den 15 januari och 15 februari 2019 kan du som vårdnadshavare välja skola. Inför skolvalperioden skickas en broschyr med information om valet från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Vårdnadshavare till elever som ska byta skola nästa läsår ska också ansöka under skolvalsperioden. Du kan läsa mer om skolvalet och om hur du jämför mellan skolor på http://www.stockholm.se/Sokaskola.

Från och med höstterminen 2018 är det obligatoriskt för alla barn i Sverige som fyller sex år att gå i förskoleklass.

Applying for a school – information in other languages

Guardians of a child who will turn six during the year have to apply for a preschool class for their child during the period January 15 to February 15.  The same time period is also valid for those of you that want to apply for years 1–9.

 Varmt välkomna!

Kontaktperson: Cecilia Skoog, Rektor, 08-508 249 64

Dela: