Bibliotek

Antal: 2

  • Sjutton själ för Barnboken!

    1. Boken hjälper oss att utveckla vårt språk och ordförråd. Den lär oss att uttrycka oss och att förstå vad andra säger och skriver.

    Kategorier:
  • Biblioteket

    Biblioteket på Söderholmsskolan vill bidra till våra elevers lärande och utveckling. Under sina år på skolan ska våra elever regelbundet möta ett biblioteket som samarbetar med lärare kring informationskompetens, källkritik och lässtimulans.

    Kategorier: