Föräldraråd

Antal: 1

  • Föräldraråd

    Föräldrarådet är ett nätverk för alla intresserade föräldrar till barn i Söderholmsskolan och ger föräldrarna sin lagstadgade rätt att vara delaktig i skolans utveckling.