Till innehåll på sidan

Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 1

  • anmäl frånvaro

    Frånvaroanmälan

    Skoldagen börjar klockan 08:00 för alla elever på Söderholmsskolan. Det är vårt ansvar som skola att säkerställa att alla elever är här vid första lektionen och det är viktigt att du som vårdnadshavare anmäler eventuell frånvaro innan första lektionen börjar.