fritidsklubb

Antal: 1

  • Fritidsklubb

    Klubben erbjuder Söderholmsskolans elever mellan 10-12 år en öppen fritidsverksamhet för de elever som är anmälda i verksamheten och betalar terminsavgift. 

    Kategorier: