klass

Antal: 1

  • Blogg

    Alla våra årskurser använder bloggar där vårdnadshavarna kan se vad eleverna arbetar med under skoltid, vilka läxor de har, vad som händer i fritidsverksamheten m.m. I förskoleklasserna har varje klass en egen blogg.

    Kategorier: