skolläkare

Antal: 1

  • Skolsköterska

    Mitt namn är Therése Stål och jag arbetar som skolsköterska på Söderholmsskolan.
    Skolhälsovården är elevens företagshälsovård, den är frivillig, kostnadsfri samt tillgänglig för alla elever på skolan.