Vision

Antal: 1

  • Vision

    En skola för alla

    En skola för alla är ett förhållningssätt – att vara i ständig förändring, ständigt på väg. Att vara en skola för alla handlar om en organisationskultur där alla ges möjlighet att ta ansvar på sin nivå.

    Kategorier: