Till innehåll på sidan

Trygghet och studiero

Antal: 2

  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling

    Söderholmsskolan ska vara en trygg skola. Alla ska ha kunskap och förståelse för vad diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling innebär och arbeta förebyggande för att främja likabehandling.

  • PAX

    På Söderholmsskolan arbetar vi med PAX i skolan, ett arbetssätt för att främja trygghet och studiero.